Stała obsługa prawna instytucji oraz firm jest realizowana na podstawie umowy, która jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa ta zapewnia korzystniejsze warunki współpracy, a znajomość specyfiki firmy pozwala na szybką reakcję i bieżące rozwiązywanie problemów bez konieczności każdorazowej analizy sytuacji.
  W ramach stałej obsługi Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie:

  - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;
  - udział w spotkaniach z klientami i negocjacjach;
  - porady i opinie prawne;
  - uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania;
  - opiniowanie umów w zakresie oceny ryzyka;
  - opiniowanie i sporządzanie pism, statutów i regulaminów;
  - udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa;
  - reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami;
  - prowadzenie spraw pracowniczych;
  - windykacja wierzytelności;
  - reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.