013-Kancelaria-adwokacka

Adwokat Grzegorz Jaroszczyk jest absolwentem studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2006 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie odbył aplikację adwokacką. W 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i pracy. Ponadto adw. Grzegorz Jaroszczyk prowadzi poradnictwo z prawa organizacji pozarządowych oraz prawa osób niepełnosprawnych.

Obecnie adwokat prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, ponadto współpracuje z wieloma warszawskimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, którym udziela porad prawnych zarówno z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego jak i prawa pracy oraz prawa organizacji pozarządowych.